ศูนย์หัวใจ ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ CCU เราจึงพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรนับตั้งแต่ การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้นจนถึงการรักษาขั้นสูงที่มีความละเอียดซับซ้อน มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจที่จะให้การดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกวิธี โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทางโรคหัวใจ และทีมงานที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ 

บริการของศูนย์

 • - การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  - การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
  - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย
  - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา
  - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร
  - การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
  - การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง
  - การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
  - การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
  - การตรวจในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
  - การตรวจสวนหัวใจ
  - การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • - การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
  - การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และการดามด้วยขดลวด
  - เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และ/หรือการใส่ขดลวดในผู้ป่วย ที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ
  - การผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด
  - การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
  - การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม
  - การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา
  - การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและฉีกขาดโดยการผ่าตัดและดามด้วยขดลวด
  - การใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

    

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (ชั้น 2)

โทรศัพท์ : 02 220 7999

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 1. 1. มีอายุมากกว่า 50 ปี
 2. 2. ผู้ที่มีบิดามารดาหรือพี่น้องเคยป่วยด้วยโรคหัวใจ

3. มีไขมันในเลือดสูง

 1. 4. มีความดันโลหิตสูง
 2. 5. เป็นโรคเบาหวาน
 3. 6. สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์
 4. 7. เป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 5. 8. ขาดการออกกำลังกาย
 6. 9. ผู้ที่มีภาวะความเครียด

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
สัญญาณเตือนโรคหัวใจขาดเลือด
สัญญาณเตือนโรคหัวใจขาดเลือด
หัวใจคืออวัยวะสำคัญของชีวิต หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆ เมื่อเกิดอันตรายต่อหัวใจ ร่างกายมักจะส่งสัญญาณเตือน อันแสดงให้เห็นว่า หัวใจมีปัญหาและต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะโรคที่อันตรายถึงชีวิต อย่างโรคหัวใจขาดเลือด
อ่านต่อ
อาการใจสั่น สัญญาณเตือนอันตรายที่ไม่ควรละเลย
อาการใจสั่น สัญญาณเตือนอันตรายที่ไม่ควรละเลย
อาการใจสั่นชนิดหนึ่ง ที่ถือเป็นภาวะที่ควรได้รับการตรวจ คือภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วและไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ หรือเรียกว่า ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
อ่านต่อ
8 สัญญาณเตือนว่าคุณมีความเสี่ยงโรคหัวใจ
8 สัญญาณเตือนว่าคุณมีความเสี่ยงโรคหัวใจ
โรคหัวใจ สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิต เป็นโรคที่ใกล้ตัวคนเรามากกว่าที่คิด
อ่านต่อ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยทัวไปจะแบ่งเป็ น หัวใจเต้นเร็ว กับ หัวใจเต้นช้า หรือ หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ สาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะมีได้หลายอย่าง อาทิ ในผู้ป่วยทีเป็นโรคหัวใจอยู่เดิม มักจะสัมพันธ์กับโรคหัวใจทีเป็นอยู่เดิม
อ่านต่อ