ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมศัลยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง

นอกจากนี้ยังมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีี่มีประสบการณ์ทั้งการผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัดแบบส่องกล้อง เช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ การผ่าตัดไส้เลื่อนผนังหน้าท้อง การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน การผ่าตัดแผลเล็กผ่านเครื่องมือเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Minimally Invasive Surgery (MIS) จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากและสามารถแทนที่การผ่าตัดแบบเปิดในสมัยก่อน เนื่องจากสามารถลดขนาดของแผลผ่าตัด ลดความเจ็บปวดที่เกิดจากแผลผ่าตัด และยังช่วยลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้อีกด้วย ทำให้การผ่าตัดแผลเล็ก MIS นั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 3 รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง
โทรศัพท์ 02-220-7999 ต่อ 83060