ศูนย์เลสิก ศูนย์เลสิก
ศูนย์เลสิก
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ศูนย์เลสิก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคตา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในรายที่ความผิดปกติมีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ และเทคโนโลยีการรักษา ส่งผลให้การรักษามีความแม่นยำ ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย


ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคตา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในรายที่ความผิดปกติมีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ และเทคโนโลยีการรักษา ส่งผลให้การรักษามีความแม่นยำ ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

 

LASIK การรักษาสายตาสั้น, เอียง, ยาว(โดยกำเนิด)

เลสิก (LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว (โดยกำเนิด) และสายตาเอียง โดยการใช้แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser)เลสิก (LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว(โดยกำเนิด) และสายตาเอียง โดยการใช้แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser)


การทำเลสิกประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ

 1. 1. ขั้นตอนการแยกชั้นกระจก โดยจะใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่าไมโครเคอราโตม (Microkeratome) จะใช้เวลา 30-60 วินาที ในการแยกชั้นกระจกตาและสามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางถึง 100 micron เป็นขั้นตอนที่รู้สึกมากที่สุด
 2. 2. ขั้นตอนการยิงเลเซอร์ โดยใช้แสงเลเซอร์ เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ทำการปรับความโค้งของผิวกระจกตาให้มีความโค้งที่เหมาะสม เพื่อให้แสงและการมองเห็นที่จะผ่านเข้าตาหักเห ไปยังจุดรับภาพพอดี
 3. การผ่าตัดเลสิกจะใช้เวลาเพียง 15 นาที ต่อการรักษา 2 ข้างการรักษาสายตาสั้นด้วยเลสิก ให้ผลความแม่นสูง สามารถรักษาค่าสายตาได้ตั้งแต่0.75 D ถึง -10.00 D ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจก จึงต้องเข้ามาตรวจเช็คสภาพตาก่อน


การแก้ไขสายตาแบบ PRK

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • ใช้เวลาพักฟื้น 2-3 วัน
 • เหมาะกับคนที่กระจกตาบาง หรือ คนสายตาสั้น -0.75 ถึง-4.00 D เอียงไม่เกิน -3.00 D-
 • กระจกตาที่ได้แข็งแรงมากกว่าวิธีแบบเปิดกระจกตา
 • ใช้การขูดผิวกระจกตา


การแก้ไขสายตาแบบ Tran PRK

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • ใช้เวลาพักฟื้น 1-2 วัน สั้นกว่า PRK
 • เหมาะกับคนที่กระจกตาบาง หรือ คนสายตาสั้น -0.75 ถึง-4.00 D เอียงไม่เกิน -3.00 D-
 • กระจกตาที่ได้แข็งแรงมากกว่าวิธีแบบเปิดกระจกตา
 • ใช้เลเซอร์ยิงที่กระจกตาโดยตรงทำให้แผลเรียบกว่า และทำให้แผลหายเร็ว


การแก้ไขสายตาแบบ LASIK

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • วันรุ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้ 80-90%
 • เหมาะกับคนสายตาสั้น -0.75 ถึง-10.00 D เอียงไม่เกิน -5.00 D ขึ้นกับความหนากระจกตา
 • แยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องมือพิเศษทำให้แยกชั้นกระจกตาได้บาง ทำให้แก้ขสายตาได้มากขึ้น

 

การแก้ไขสายตาแบบ FEMTO LASIK

FEMTO LASIK การเปิดกระจกตาด้วยเลเซอร์ ที่มีความตรงจุดและใช้เลเซอร์อีกตัวยิง และปิดฝากระจกตากลับซึ่งวิธีนี้จะทำให้คนไข้มีอาการเคืองตาน้อยลง ขอบแผลเรียบ และความตรงจุดของเลเซอร์ทำให้กระจกตาที่ตัดมีความบางเท่ากันตลอดและช่วยลดปัญหาการเคลื่อนที่ของกระจกตาได้ดีกว่าเดิม

 

การผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงด้วย ReLEX CLEAR

ReLEX CLEAR  เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด โดยใช้ FEMTO เลเซอร์พลังงานต่ำระดับนาโนจูลเพื่อแยกชั้นกระจกตาหรือเปิดแผลที่กระจกตา ช่วยให้จักษุแพทย์ปรับแต่งความโค้งของเลนส์เพื่อแก้ไขค่าสายตาให้เหมาะสม การใช้พลังงานต่ำ ประกอบกับ Focal Volume ขนาดเล็กทำให้มีอัตราการยิงซ้ำ (Repetition Rate) มากขึ้นและเร็วกว่าเดิม (1 ล้านรอบ/วินาที) มีความแม่นยำ ขอบแผลเรียบ ไม่เกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อกระจกตาบริเวณใกล้เคียง

 • ฟังก์ชั่นตรวจจับศูนย์กลางรูม่านตาอัตโนมัติทำให้แพทย์สามารถใช้เลเซอร์ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว (Auto-centering)
 • แก้ไขสายตาเอียงแม่นยำด้วยเทคโนโลยีตรวจจับแกนเอียงของดวงตาอัติโนมัติ (Auto-cyclotorsion)
 • แผลเปิดที่กระจกตาขนาดเล็ก (2.6 – 3.0 มิลลิเมตร) ลดความบอบช้ำ ฟื้นตัวเร็วขึ้น

ลดภาวะแทรกซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ReLEX CLEAR  ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้ดีขึ้น อาทิ ภาวะตาแห้ง การมองเห็นในภาวะแสงน้อย ฯลฯ และใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์เท่านั้น

 

ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี PRK, Tran PRK, LASIK, FEMTO LASIK และ ReLEX CLEAR

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่ 1 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ไม่มีโรคเกี่ยวกับตา เช่น กระจกตาย้วย ตาแห้งรุนแรง จาประสาทตาเสื่อม หรือต้อกระจก
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผลและโรคเกี่ยวกับตา เช่น โรค SLE, HIV, เบาหวาน, ต้อกระจก, ต้อหิน, จอประสาทตาเสื่อม, กระจกตาย้วย

 

วีดีโอสัมภาษณ์ รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก

 

วีดีโอสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์การรักษาปัญหาสายตา ด้วยวิธี ReLEX CLEAR

 

 แพ็กเกจ การรักษาปัญหาสายตา

 lasikq4

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
ศูนย์เลสิก  
ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โทรศัพท์ : 02 220 7999