ข้อมูลบริษัทประกัน ข้อมูลบริษัทประกัน
ข้อมูลบริษัทประกัน
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ข้อมูลบริษัทประกัน
สำหรับลูกค้าที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.


โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความยินดีให้บริการสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และประกันประเภทอื่นๆ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้


  1. 1. บัตรประกัน
  2. 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

 • สำหรับ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้


   1. 1. สำเนาใบกรมธรรม์
   2. 2. สำเนาทะเบียนรถ
   3. 3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
   4. 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(หากอายุไม่ถึง 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
   5. 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
   6. 6. ใบขับขี่ (ถ้ามี)

  • หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน


    1.  - แผนกเวชระเบียน: 02-220-7999 ต่อ 81100
    2.  - แผนกรับผู้ป่วยใน: 02-220-7999 ต่อ 81195
    3.  - แผนกการเงินผู้ป่วยนอก: 02-220-7999 ต่อ 81160
    4.  - แผนกการเงินผู้ป่วยใน: 02-220-7999 ต่อ 89060
    5.  - แผนกการตลาดประกัน: 02-220-7999 ต่อ 85212 - 85212
  •