โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
คัดกรองโรคติดเชื้อ (สำหรับ 1 ท่าน) - 4,500 บาท
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (2 ท่าน)(ชาย หญิง) - 15,800 บาท

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Terms of service

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน

  • แพ็กเกจสําหรับให้บริการเฉพาะคนไทยเท่านั้น

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ที่ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร Excellent IVF

  • โปรโมชั่นนี้ คู่สมรสต้องเข้ารับการบริการพร้อม ภายใน 31 ธันวาคม 2566

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คัดกรองโรคติดเชื้อ (สำหรับ 1 ท่าน)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (2 ท่าน)(ชาย หญิง)

4,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there