โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ 

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรีกษาแพทย์ กรณีผลตรวจผิดปกติ

  • การตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด และการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6-8 ซม.

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 1 วัน

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567

  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

8,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there