วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
- วัคซีน ป้องกันไวรัส ตับอักเสบเอ จํานวน 2 เข็ม - 3,300 บาท
- วัคซีน ป้องกัน อีสุกอีใส จํานวน 2 เข็ม - 3,500 บาท
- วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อ นิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ จํานวน 4 เข็ม - 13,000 บาท

Package Name :

วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

Terms of service

  • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการรพ. เรียบร้อยแล้ว

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 2 วัน

  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

Package Name :

วัคซีนเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส จํานวน 2 เข็ม
วัคซีน IPDป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ จํานวน 4 เข็ม
วัคซีน ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอจํานวน 2 เข็ม

3,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there