แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง

แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง

รายการในแพ็กเกจ :
แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง
Basic Package - 1,600 บาท
Advance Package - 6,900 บาท

Package Name :

แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง

Package Name :

แพ็กเกจตรวจภาวะโลหิตจาง

Basic Package: สำหรับคัดกรองภาวะโลหิตจางเบื้องต้น
Advance Package: สำหรับหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง

1,600.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there