แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

รายการในแพ็กเกจ : แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง ราคา 220,000 บาท ราคานี้รวมค่าห้องพัก 3 วัน 2 คืน และค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

Package Name :

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพัก 3 วัน 2 คืน และค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน เรียบร้อยแล้ว

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

Package Name :

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

220,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there