การทดสอบภูมิแพ้ละอองอากาศ

การทดสอบภูมิแพ้ละอองอากาศ

รู้สาเหตุของการแพ้ด้วย แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ ละอองอากาศ 

Package Name :

การทดสอบภูมิแพ้ละอองอากาศ

Terms of service

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล (ยังไม่รวมค่าแพทย์ในการแปลผลและให้คําแนะนําในสิ่งที่แพ้)

 • โปรแกรม Skin Test นี้สามารถทดสอบได้ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

 • ก่อนการทดสอบภูมิแพ้ ผู้รับบริการจําเป็นต้องงดยาแก้แพ้ แก้หวัด แก้ผื่น แก้คัน ทุกชนิดอย่างน้อย 7 วัน

 • ระยะเวลาในการรอผลตรวจประมาณ 15 - 20 นาที หลังการทดสอบ

 • การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 • ในกรณีที่ต้องมีการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมจากโปรแกรมข้างต้นอาจมีค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ค่ายา ค่าตรวจพิเศษอื่น (ถ้ามี)

 • โปรแกรมการทดสอบภูมิแพ้นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรพิเศษใดๆ บริษัทคู่สัญญา และสิทธิประกันต่างๆ

 • โปรแกรม Skin Test นี้ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันใด้

 • เพิ่มการทดสอบทางอากาศและอาหาร ชนิดละ 250 บาท

 • ราคาข้างต้นสําหรับคนไทยเท่านั้น

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-220-7999 ต่อ 83100 , 084-235-5284
 • หมายเหตุ 

 • ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

การทดสอบภูมิแพ้ละอองอากาศ

Package Name :

การทดสอบภูมิแพ้ละอองอากาศ

1,690.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there