แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL 

ICL เลนส์เสริมแก้ไขสายตาสั้น ข้างละ 99,000.- 
ICL เลนส์เสริมแก้ไขสายตาสั้นและเอียง ข้างละ 110,000.- 

Package Name :

แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าประเมิน สภาพสายตาก่อนทำ ICL 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์พิเศษเลนส์เสริม (ชนิดที่กำหนด) 

  • ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง 

แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

Package Name :

แพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

ICL เลนส์เสริมแก้ไขสายตาสั้น ข้างละ 99,000.- 
ICL เลนส์เสริมแก้ไขสายตาสั้นและเอียง ข้างละ 110,000.- 

99,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there