แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

รายการในแพ็กเกจ :
ชนิดเลนส์ 1 ระยะ 1 ข้าง 46,000 บาท
ชนิดเลนส์ 2 ระยะ 1 ข้าง 53,000 บาท
ชนิดเลนส์หลายระยะ 1 ข้าง 82,000 บาท
ชนิดแก้ตาเอียง 1 ระยะ 1 ข้าง 65,500 บาท
ชนิดเลนส์  2 ระยะ พิเศษ (Luxsmart) 1 ข้าง 71,000 บาท
ชนิดเลนส์หลายระยะแก้เอียง 1 ข้าง 113,000 บาท

Package Name :

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

Terms of service

  • ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยเทคโนโลยี Femto Cataract เพิ่มเงิน 30,000 บาท

  • ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (แถม Follow up 1 ครั้ง)

  • ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทําหัตถการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

  • ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะคนไทย เท่านั้น

  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

  • ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

Package Name :

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

ชนิดเลนส์ 1 ระยะ 1 ข้าง
ชนิดเลนส์ 2 ระยะ 1 ข้าง
ชนิดแก้ตาเอียง 1 ระยะ 1 ข้าง
ชนิดเลนส์หลายระยะ 1 ข้าง
ชนิดเลนส์ 2 ระยะ พิเศษ (Luxsmart) 1 ข้าง
ชนิดเลนส์หลายระยะ แก้เอียง 1 ข้าง

46,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there