แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

- วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ - 1 เข็ม ราคา 3,800 บาท 
- วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เม็ด - ราคา 4,490 บาท 

Package Name :

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล 

  • ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจเพิ่มนอกเหนือจากโปรแกรม  

  • ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้สิทธิพิเศษส่วนลด อื่นๆได้ 

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  • ระยะเวลาซื้อโปรแกรม ถึง 31 ธันวาคม 2567 

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

Package Name :

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ - 1 เข็ม ราคา 3,800 บาท
วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เม็ด - ราคา 4,490 บาท

3,800.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there