แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

รายการในแพ็กเกจ : แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารและการบีบรัดตัวของหูรูดหลอดอาหารชนิดความละเอียดเสียง 19,900 บาท

Package Name :

แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

Terms of service

  • การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

  •  ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการ การตรวจ X-ray การตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

  • โรคประจำตัวของผู้ป่วย,ภาวะแทรกซ้อน,ค่ายา,ค่าอุปกรณ์,เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม,อุปกรณ์พิเศษ จะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ใช้จริง

  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายากลับบ้าน

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

Package Name :

แพ็กเกจตรวจการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

ตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารและการบีบรัดตัวของหูรูดหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง
ตรวจกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูง
ตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง (นอนโรงพยาบาล 1 คืน)

19,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there