โปรแกรม การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

โปรแกรม การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

รายการในแพ็กเกจ : ผ่าตัดทางนรีเวช - แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ ทางหน้าท้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 150,000 บาท

Package Name :

โปรแกรม การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าชิ้นเนื้อที่ เกี่ยวข้องกับหัตถการ (ไม่เกิน 2 ชิ้น) ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น  

  • ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กําหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่ กำหนด)

  • ค่าแพทย์ผ่าตัดได้รวมค่าแพทย์เยี่ยมแล้ว และแพทย์เป็นผู้พิจารณาเลือกใช้แพ็กเกจ

  • เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  •   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

โปรแกรม การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

Package Name :

โปรแกรม การดูแลรักษาโรคทางนรีเวช

แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ ทางหน้าท้อง
แพ็กเกจผ่าตัด เนื้องอกมดลูกทางหน้าท้อง
แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก ทางหน้าท้อง
แพ็กเกจผ่าตัด ส่องกล้อง เพื่อวินิจฉัยโรคทางนรีเวช
แพ็กเกจผ่าตัด ซัสต์รังไช่ / ท่อนำไข่ โดยการส่องกล้อง
แพ็กเกจผ่าตัด เนื้องอกมดลูกโดยการส่องกล้อง
แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก โดยการส่องกล้อง
แพ็กเกจขูดมดลูก แบบไม่ค้างคืน
แพ็กเกจขูดมดลูก แบบนอนโรงพยาบาล

150,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there