แพ็กเกจทำความสะอาดเปลือกตา

แพ็กเกจทำความสะอาดเปลือกตา

รายการในแพ็กเกจ : 
แพ็กเกจ EYELID SPA
EYELID SPA - 1 ครั้ง 900 บาท
EYELID SPA - 3 ครั้ง 2,500บาท
EYELID SPA - 5 ครั้ง 4,000บาท

Package Name :

แพ็กเกจทำความสะอาดเปลือกตา

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมค่าแพทย์

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ : 1 ชม.
แพ็กเกจทำความสะอาดเปลือกตา

Package Name :

แพ็กเกจทำความสะอาดเปลือกตา

EYELID SPA 1 ครั้ง
EYELID SPA 3 ครั้ง
EYELID SPA 5 ครั้ง

900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there