แพ็กเกจตรวจสุขภาพ POST COVID-19

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ POST COVID-19

Package includes : ตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 ราคา 1,990 บาท

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ POST COVID-19

Terms of service

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล

 • ราคานี้ใช้เฉพาะผู้รับบริการคนไทยเท่านั้น

 • แพ็กเกจตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้

 • แนะนําควรเข้ารับบริการตรวจสุขภาพหลังจากติดเชื้อโควิด-19 10 วันขึ้นไป

 • แพ็กเกจดังกล่าวสําหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 • สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

 • หมายเหตุ 

  ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ POST COVID-19

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ POST COVID-19

1,990.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there