ผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ - 170,000 บาท

Package Name :

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ท่าหัตถการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนําให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือพบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน

  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์หู คอ จมูก 

  • เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์

Package Name :

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์

170,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there