แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล

แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล

แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล - 55,000 บาท

Package Name :

แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล

Terms of service

 • การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

 • ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย ก่อนทําหัตถการ การตรวจ X-RAY การตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

 • ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคประจําตัวของผู้ป่วย หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะทําหัตถการ เช่น ค่ายา ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจํานวนที่ใช้จริง

 • ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน

 • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน

 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

 • เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-220-7999

 • หมายเหตุ 

  ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล

Package Name :

แพ็กเกจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ด้วยการกลืนกล้องชนิดแคปซูล

55,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there