แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน - 1,300 บาท

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • กรณีแพทย์ตรวจพบความผิดปกติ และต้องมีการรักษาเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเพิ่ม เช่น ค่าแพทย์ ค่าหัตถการ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหูและการได้ยิน

1,300.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there