แพ็กเกจการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ(CAG) 45,000 บาท

ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน(CAG+PCI) 150,000 บาท

Package Name :

แพ็กเกจการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

Terms of service

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่านอนโรงพยาบาล และค่าห้อง Cath Lab แล้ว

 • ผู้เข้าร่วม Package ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว

 • ผู้รับบริการที่สามารถใช้ Package นี้ได้ ต้องไม่อยู่ในทางวิกฤตฉุกเฉิน

 • Package นี้ ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การใส่ IABP

 • Package นี้ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินก่อนทําหัตถการและยากลับบ้าน

 • Package นี้ ไม่รวมค่า Balloon, สายสวนที่ใช้มากกว่า 1 เส้น

 • Package นี้ ไม่รวมค่า Stent ที่ใช้ในการทําหัตถการ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

 • หมายเหตุ 

  ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

Package Name :

แพ็กเกจการรักษาหลอดเลือดหัวใจ

ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ(CAG)
ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน(CAG+PCI)

45,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there