แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

 แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

แบบเปิดช่องท้อง (OPEN CHOLECY STECTOMY) 99,000 บาท (นอนรพ. 2 คืน)

Package Name :

 แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพัก3วัน2คืน และค่าอาหาร 3 มือ/วัน เรียบร้อยแล้ว

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

 แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

Package Name :

 แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

แบบเปิดช่องท้อง (OPEN CHOLECY STECTOMY)
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดี ด้วยการส่องกล้อง (LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY)

99,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there