ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร - 300,000 บาท (นอนรพ. 3 คืน)

Package Name :

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

Terms of service

  • สามารถใช้แพ็กเกจได้เฉพาะผู้ไม่มีโรคประจําตัว หรือผู้ที่แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถใช้แพ็กเกจได้

  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

นอนโรงพยาบาล 3 คืน
ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

Package Name :

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

300,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there