โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

4D ECHO - 5,600 บาท

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Terms of service

  • งดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ 8 ชั่วโมง

  • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชม.

  • หากท่านมีประวัติโรคประจําตัวหรือประวัติสุขภาพ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

  • ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

4D ECHO
EST
EST & 4D ECHO

5,600.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there