แพ็กเกจวัคซีน HPV

แพ็กเกจวัคซีน HPV

HPV Vaccine Package
HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil)    จํานวน  3 เข็ม - 22,900 บาท
สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58    
HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil)    จํานวน 3 เข็ม 10,700 บาท
สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18

Package Name :

แพ็กเกจวัคซีน HPV

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน

  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจวัคซีน HPV

Package Name :

แพ็กเกจวัคซีน HPV

HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil) สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18
HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil) สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

10,700.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there