แพ็กเกจ โปรแกรมคัดกรองโรคตับ (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจ โปรแกรมคัดกรองโรคตับ (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจโปรแกรมคัดกรองโรคตับ - 6,500 บาท

Package Name :

แพ็กเกจ โปรแกรมคัดกรองโรคตับ (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • กรุณางดนํ้าและอาหารก่อนตรวจ 8-12 ชั่วโมง

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจ โปรแกรมคัดกรองโรคตับ (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

แพ็กเกจ โปรแกรมคัดกรองโรคตับ (Mid-Year Health Fair 2024)

6,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there