แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ราคา 1,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจภายใน + คัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep (Cell prep) ราคา 1,900 บาท
ตรวจภายใน + คัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep (Cell prep)
+ ตรวจหาเชื้อ HPV ระดับ DNA ราคา 3,300 บาท
ตรวจภายใน + คัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep (Cell prep)
+ ตรวจหาเชื้อ HPV ระดับ DNA และอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
(Ultrasound lower abdomen) ราคา 6,490 บาท
ตรวจภายใน + คัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep (Cell prep)
+ ตรวจหาเชื้อ HPV ระดับ DNA และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
(Ultrasound OBG) โดยสูตินรีแพทย์ ราคา 4,990 บาท
ตรวจภายใน + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
(Ultrasound lower abdomen) ราคา 3,900 บาท
ตรวจภายใน + ตรวจหาเชื้อ HPV ระดับ DNA (HPV DNA) ราคา 2,200 บาท
แพ็กเกจส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อปากมดลูก
(Calposcope Opd case) ราคา 19,900 บาท
แพ็กเกจ Sleep Test
ราคา 15,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ
Sleep test: นอนโรงพยาบาล 1 คืน ราคา 15,900 บาท
Sleep test: Home Sleep test ราคา 15,000 บาท
แพ็กเกจ ผ่าตัดทางนรีเวช
ราคา 150,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

ผ่าตัดทางนรีเวช
- แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ ทางหน้าท้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 150,000 บาท
: Open ovarian cystectomy / oophorectomy / salpingectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด เนื้องอกมดลูกทางหน้าท้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 150,000 บาท
: Open myomectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก ทางหน้าท้อง 4 วัน 3 คืน ราคา 220,000 บาท
: TAH and/or SO
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
- แพ็กเกจผ่าตัด ส่องกล้อง เพื่อวินิจฉัยโรคทางนรีเวช 2 วัน 1 คืน ราคา 120,000 บาท
: Diagnostic laparoscopy
- แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ โดยการส่องกล้อง 2 วัน 1 คืน ราคา 220,000 บาท
: Laparoscopic ovarian cystectomy / oophorectomy / salpingectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด นื้องอกมดลูกโดยการส่องกล้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 280,000 บาท
: Laparoscopic myomectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก โดยการส่องกล้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 280,000 บาท
: TLH , LAVH
ขูดมดลูก
- แพ็กเกจขูดมดลูก แบบไม่ค้างคืน แบบสังเกตอาการ 6 ชม. ราคา 29,000บาท
: Dilation and curettage (Day Case)
- แพ็กเกจขูดมดลูก แบบนอนโรงพยาบาล 2 วัน 1 คืน ราคา 36,000 บาท
: Dilation and curettage (Admit 1 night)
แพ็กเกจ เลสิก
ราคา 120,000 บาท
ราคาพิเศษ 79,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

รักษาสายตาด้วย PRK 34,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Trans PRK 37,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Lasik 37,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Femto Lasik 52,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Relex Clear 79,900 บาท