แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
พิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 999 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

พิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เพียง 999 บาท
สนใจสั่งซื้อแพ็กเกจ https://shop.line.me/@154otzgj/product/1003792105
โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
ใช้บริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
สงวนสิทธิ์เฉพาะ คนไทยเท่านั้น
หมายเหตุ กรุณางดน้ำงดอาหาร 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะโรคอ้วน
ราคา 4,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

-ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
-ตรวจวัดสัญญาณชีพ
-ตรวจวัดออกซิเจนในเลือด
-ตรวจวัดรอบเอว
-ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
-ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
-ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
-ตรวจการทำงานของตับ (Lipid profile)
-ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
-ตรวจการทำงานของตับ (LFTs)
-ตรวจการทำงานไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH)
-ตรวจการทำงานไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)
-ตรวจระดับบวิตามินในร่างกาย
โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา
ราคา 900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา
ราคา 900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะนอนกรนในเด็ก
ราคา 1,250 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะนอนกรนในเด็ก อายุ 1-15 ปี
ราคา 1,250 บาท
▪️ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์
▪️ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
▪️ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า