แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ราคา 1,200 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
หมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564
แพ็คเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร
ราคา 19,000 บาท
ราคาพิเศษ 11,900 บาท

รายการในแพ็คเกจ :

การส่องกล้องกระเพาะอาหารและการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นเทคโนโลยีการใช้กล้องส่องเข้าไปทางปาก ผ่านหลอดอาหารลงไปภายในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการตรวจจะใช้กล้องลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กปรับความโค้งงอได้และส่วนปลายของกล้องจะมีเลนส์ขยายภาพ ส่วนอีกด้านจะส่งภาพมายังจอมอนิเตอร์ ซึ่งทำให้แพทย์เห็นภายในอวัยวะที่ตรวจได้อย่างชัดเจน
รายการตรวจประกอบไปด้วย
1. ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
หมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564
โปรแกรมฝากไข่
ราคา 198,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ดั่งใจหวัง เตรียมความพร้อมเพื่อลูก สำหรับคุณผู้หญิง
โปรแกรมฝากไข่ 198,000 บาท
หมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก
ราคา 228,800 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (Fertility Program)
228,800 บาท (รอบย้ายสด)
323,800 บาท (รอบแช่แข็ง)