แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
โปรแกรมเพื่อสุขภาพดูแลถึง 2 ท่าน ในราคาเดียว
ราคา 11,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

ไทยช่วยไทยสุขภาพดี...เริ่มได้ที่ตัวคุณ
โปรแกรมเพื่อสุขภาพดูแลถึง 2 ท่าน ในราคาเดียว
โปรแกรมตรวสุขภาพ 900 บาท
ราคา 990 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

ไทยชนะ... เพื่อคนไทยสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้คนไทยได้ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย
กับโปรแกรมตรวสุขภาพ 16 รายการ 900 บาท
ซื้อคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
ใช้คูปองได้ถึง 30 มิถุนายน 2564
โปรแกรมฝากไข่
ราคา 198,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ดั่งใจหวัง เตรียมความพร้อมเพื่อลูก สำหรับคุณผู้หญิง
โปรแกรมฝากไข่ 198,000 บาท
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก
ราคา 228,800 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็คเกจ :

ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (Fertility Program)
228,800 บาท (รอบย้ายสด)
323,800 บาท (รอบแช่แข็ง)