แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะโรคอ้วน
ราคา 4,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

-ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
-ตรวจวัดสัญญาณชีพ
-ตรวจวัดออกซิเจนในเลือด
-ตรวจวัดรอบเอว
-ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
-ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
-ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
-ตรวจการทำงานของตับ (Lipid profile)
-ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
-ตรวจการทำงานของตับ (LFTs)
-ตรวจการทำงานไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH)
-ตรวจการทำงานไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)
-ตรวจระดับบวิตามินในร่างกาย
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Post Covid-19 ตรวจติดตามหลังจากหายโควิดผู้ใหญ่
ราคา 1,200 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจ Basic Post-COVID Follow up 1,200 บาท
แพ็กเกจ Advance Post-COVID Follow up 3,900 บาท
แพ็กเกจ Supreme Post-COVID Follow up 4,900 บาท
แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 590 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 590 บาท/1 เข็ม
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
โปรแกรม ตรวจคัดกรอง อัลไซเมอร์
ราคา 10,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ราคา 10,000 บาท