แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ
ราคา 4,300 บาท
ราคาพิเศษ 2,500 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ ราคา 2,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
ราคา 24,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
Perfect Heart (Vascular Exam) ราคา 24,900 บาท
Premium Heart (Vascular) ราคา 42,900 บาท
Care Heart (Palpitation/Syncope) ราคา 29,500 บาท
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566
แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
ราคา 150,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
ราคา 150,000 บาท
แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
ราคา 45,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ฉีดสีตรวจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
ราคา 45,000 บาท