แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจตรวจสุขภาพไต
ราคา 4,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพไต ราคา 4,900 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูก
ราคา 5,500 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูก ราคา 5,500 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ
ราคา 8,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ ราคา 8,900 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
แพ็กเกจตรวจการเผาผลาญ
ราคา 8,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจการเผาผลาญ ราคา 8,900 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566