แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะนอนกรนในเด็ก
ราคา 1,250 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะนอนกรนในเด็ก อายุ 1-15 ปี
ราคา 1,250 บาท
▪️ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์
▪️ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
▪️ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจ Swab ตรวจหาเชื้อไวรัส 4 สายพันธ์ ในเด็ก
ราคา 2,500 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจ Swab ตรวจหาเชื้อไวรัส 4 สายพันธ์ ในเด็ก
ลูกน้อยไม่สบาย "ไข้ ไอ เสมหะ น้ำมูก เจ็บคอ"
Swab ครั้งเดียว รู้ผล ภายใน 1.30 ชม.เท่านั้น
แพ็กเกจฮอร์โมนรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา 24,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจฮอร์โมนรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
เป็นหนุ่ม เป็นสาวก่อนวัย... พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม
ภาวะการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย รักษาได้ด้วยการฉีดฮอร์โมน เพื่อชะลอการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
*ฉีดDiphereline 3.75 mg จำนวน 3 เข็ม* ฉีดทุก 1 เดือน
โดยกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
แพ็กเกจ Swab หาเชื้อแบคทีเรียและไวรัสระบบทางเดินหายใจเด็ก
ราคา 4,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ราคา 4.000 บาท