แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ราคา 8,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
Gervarix (HPV Vaccine 2 species) ราคา 8,900 บาท
Gardasil (HPV Vaccine 4 species) ราคา 10,700 บาท
แพ็กเกจ ผ่าตัดทางนรีเวช
ราคา 150,000 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ผ่าตัดทางนรีเวช
- แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ ทางหน้าท้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 150,000 บาท
: Open ovarian cystectomy / oophorectomy / salpingectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด เนื้องอกมดลูกทางหน้าท้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 150,000 บาท
: Open myomectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก ทางหน้าท้อง 4 วัน 3 คืน ราคา 220,000 บาท
: TAH and/or SO
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
- แพ็กเกจผ่าตัด ส่องกล้อง เพื่อวินิจฉัยโรคทางนรีเวช 2 วัน 1 คืน ราคา 120,000 บาท
: Diagnostic laparoscopy
- แพ็กเกจผ่าตัด ซีสต์รังไข่ / ท่อนำไข่ โดยการส่องกล้อง 2 วัน 1 คืน ราคา 220,000 บาท
: Laparoscopic ovarian cystectomy / oophorectomy / salpingectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด นื้องอกมดลูกโดยการส่องกล้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 280,000 บาท
: Laparoscopic myomectomy
- แพ็กเกจผ่าตัด มดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ปีกมดลูก โดยการส่องกล้อง 3 วัน 2 คืน ราคา 280,000 บาท
: TLH , LAVH
ขูดมดลูก
- แพ็กเกจขูดมดลูก แบบไม่ค้างคืน แบบสังเกตอาการ 6 ชม. ราคา 29,000บาท
: Dilation and curettage (Day Case)
- แพ็กเกจขูดมดลูก แบบนอนโรงพยาบาล 2 วัน 1 คืน ราคา 36,000 บาท
: Dilation and curettage (Admit 1 night)