แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจคัดกรองความพร้อมในการมีบุตร
ราคา 5,999 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

โปรแกรมตรวจคัดกรองความพร้อมในการมีบุตร
ราคา 5,999 บาท
*โปรโมชั่นนี้ คู่สมรสจะต้องเข้ารับบริการพร้อมกัน ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566*
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (รอบแช่เเข็ง)
ราคา 323,800 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (Fertility Program)
323,800 บาท (รอบแช่เเข็ง)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566
โปรแกรมฝากไข่
ราคา 208,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ดั่งใจหวัง เตรียมความพร้อมเพื่อลูก สำหรับคุณผู้หญิง
โปรแกรมฝากไข่ 208,900 บาท
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (รอบย้ายสด)
ราคา 238,800 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
โปรแกรมสำหรับผู้มีบุตรยาก (Fertility Program)
238,800 บาท (รอบย้ายสด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566