แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ
ราคา 17,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ - โดยกล้องสายยางชนิดอ่อนและยืดหยุ่น 17,900 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566