แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจผ่าตัดพังผืดที่ข้อมือ
ราคา 13,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

ราคา 13,900 บาท
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจข้อ
ราคา 990 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจโปรแกรมตรวจข้อ
1.ตรวจข้อเข้าเสื่อม ด้วยเครื่องเอกซเรย์(x-ray) ราคา 990 บาท
2.ตรวจข้อเข้าเสื่อม ด้วยเครื่องเอกซเรย์(x-ray)และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ราคา 9,990 บาท
3.ตรวจกระดูกหัวไหล่ ด้วยเครื่องเอกซเรย์(x-ray)และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ราคา 9,990 บาท
4.ตรวจกระดูกข้อเท้า ด้วยเครื่องเอกซเรย์(x-ray)และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ราคา 9,990 บาท