แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร
ราคา 9,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

รายการตรวจประกอบไปด้วย
1. แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารโดยการใช้ยานอนหลับ ราคา 9,900 บาท
2. แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่โดยการใช้ยานอนหลับ ราคา 14,900 บาท
3. แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่โดยการใช้ยานอนหลับ ราคา 23,900 บาท
หมดอายุ : 30 เมษายน 2566