แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
รายละเอียดอาคาร ที่จอดรถเเละการเดินทาง
ชั้น 1
  • ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน
  • ศูนย์อายุรกรรม
  • แผนกฉุกเฉิน