แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
รายละเอียดอาคาร ที่จอดรถเเละการเดินทาง
ชั้น 2
  • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์สมองและระบบประสาท
  • แผนกรังสีวินิจฉัย