แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
รายละเอียดอาคาร ที่จอดรถเเละการเดินทาง
ชั้น 4
  • ศูนย์นวัตกรรม ศัลยกรรมความงาม
  • ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์