การรักษา ต้อกระจก

การรักษา ต้อกระจก

หากอาการไม่มากอาจแค่ตัดแว่นตามที่จักษุแพทย์สั่ง หากอาการเป็นมากขึ้นการรักษาหลักของต้อกระจกคือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดต้อกระจกจะทำแบบผู้ป่วยนอก ใช้เวลาไม่นาน โดยการผ่าตัดดังกล่าวอาจปรึกษาแพทย์และประเมินตนเองว่าจะรับการรักษาหรือไม่และช่วงเวลาไหน โดยหลักการจะรักษาเมื่อมีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและผู้ป่วยมีความพร้อม

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

การรักษา ต้อกระจก

การรักษา ต้อกระจก

หากอาการไม่มากอาจแค่ตัดแว่นตามที่จักษุแพทย์สั่ง หากอาการเป็นมากขึ้นการรักษาหลักของต้อกระจกคือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดต้อกระจกจะทำแบบผู้ป่วยนอก ใช้เวลาไม่นาน โดยการผ่าตัดดังกล่าวอาจปรึกษาแพทย์และประเมินตนเองว่าจะรับการรักษาหรือไม่และช่วงเวลาไหน โดยหลักการจะรักษาเมื่อมีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและผู้ป่วยมีความพร้อม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there