การรักษา ฟันผุ

การรักษา ฟันผุ

การรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการฟันผุ โดยฟันผุระยะเริ่มต้นอาจแก้ไขได้โดยใช้ฟลูโอไรด์ แต่หากมีรูเปิดบนฟันอาจจำเป็นต้องทำการอุดฟัน และหากฟันผุลึกเข้าถึงเนื้อเยื่อในอาจจำเป็นต้องรักษารากฟัน 

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

การรักษา ฟันผุ

การรักษา ฟันผุ

การรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการฟันผุ โดยฟันผุระยะเริ่มต้นอาจแก้ไขได้โดยใช้ฟลูโอไรด์ แต่หากมีรูเปิดบนฟันอาจจำเป็นต้องทำการอุดฟัน และหากฟันผุลึกเข้าถึงเนื้อเยื่อในอาจจำเป็นต้องรักษารากฟัน 

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there