การรักษา ฝีหนองในฟัน

การรักษา ฝีหนองในฟัน

การรักษาการติดเชื้อเป็นเป้าหมายหลักโดยการรักษาทางทันตกรรมเพื่อระบายหนองออกมีดังนี้:

  • ตัดเปิดช่องเล็กน้อยเพื่อระบายหนอง

  • การรักษารากฟันโดยเจาะและนำเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกจากนั้นจึงระบายหนอง

  • ถอนฟันหากไม่สามารถรักษาฟันไว้ได้

  • การใช้ยาปฏิชีวนะ

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

การรักษา ฝีหนองในฟัน

การรักษา ฝีหนองในฟัน

การรักษาการติดเชื้อเป็นเป้าหมายหลักโดยการรักษาทางทันตกรรมเพื่อระบายหนองออกมีดังนี้:

  • ตัดเปิดช่องเล็กน้อยเพื่อระบายหนอง

  • การรักษารากฟันโดยเจาะและนำเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกจากนั้นจึงระบายหนอง

  • ถอนฟันหากไม่สามารถรักษาฟันไว้ได้

  • การใช้ยาปฏิชีวนะ

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there