การรักษา โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การรักษา โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ยาลดอาการปวด ใช้เป็นยารักษาตามอาการเมื่อจำเป็นเช่นยากลุ่ม ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs)

  • การรักษาด้วยฮอร์โมน เช่น การใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด ยากลุ่ม gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogues และ aromatase inhibitors

  • การผ่าตัดแบบ Conservative surgery เพื่อตัดส่วนเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

  • การผ่าตัดเพื่อตัดมดลูก (hysterectomy) และรังไข่ออกซึ่งต้องพิจารณาและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์

การรักษา โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การรักษา โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ยาลดอาการปวด ใช้เป็นยารักษาตามอาการเมื่อจำเป็นเช่นยากลุ่ม ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs)

  • การรักษาด้วยฮอร์โมน เช่น การใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด ยากลุ่ม gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogues และ aromatase inhibitors

  • การผ่าตัดแบบ Conservative surgery เพื่อตัดส่วนเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

  • การผ่าตัดเพื่อตัดมดลูก (hysterectomy) และรังไข่ออกซึ่งต้องพิจารณาและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there