การรักษา เลือดออกทางช่องคลอด

การรักษา เลือดออกทางช่องคลอด

การรักษาอาจเป็นการใช้ยาหรือผ่าตัดโดยขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดอาการเลือดออก การใช้ยาอาจรวมถึง:

  • ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) เช่น Ibuprofen และ mefenamic acid เพื่อช่วยควบคุมการเลือดออกที่มาก

  • Tranexamic acid เพื่อหยุดเลือดปริมาณมากจากรอบประจำเดือน

  • ยาปฏิชีวนะ

  • ยาคุมกำเนิดฮอร์โมน

  • ห่วงคุมกำเนิด

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช

การรักษา เลือดออกทางช่องคลอด

การรักษา เลือดออกทางช่องคลอด

การรักษาอาจเป็นการใช้ยาหรือผ่าตัดโดยขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดอาการเลือดออก การใช้ยาอาจรวมถึง:

  • ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) เช่น Ibuprofen และ mefenamic acid เพื่อช่วยควบคุมการเลือดออกที่มาก

  • Tranexamic acid เพื่อหยุดเลือดปริมาณมากจากรอบประจำเดือน

  • ยาปฏิชีวนะ

  • ยาคุมกำเนิดฮอร์โมน

  • ห่วงคุมกำเนิด

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there