การรักษา ภาวะหนังตาตก (Ptosis, blepharoptosis, drooping eyelid)

การรักษา ภาวะหนังตาตก (Ptosis, blepharoptosis, drooping eyelid)

การรักษาภาวะหนังตาตกในกรณีที่ทำให้ปิดกั้นการมองเห็นหรือส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอก โดยส่วนใหญ่จะแก้ไข้ด้วยการศัลยกรรมเปลือกตา ซึ่งจะจัดการปัญหาด้วยการผ่าตัดยกเปลือกตา และขั้นตอนการผ่าตัดจะใช้เพียงยาชาเฉพาะจุดเท่านั้น

ส่วนเด็กแรกเกิดที่มีอาการหนังตาตกรุนแรง แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดแก้ไขทันทีเพราะหากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการมองเห็นอย่างถาวร ในรายที่อาการไม่รุนแรงหรือประเมินแล้วว่าไม่กระทบกับการมองเห็นแพทย์อาจแนะนำให้รอจนเด็กมีอายุ 3-5 ปี จึงจะรักษา  

ในรายหนังตาตกที่มีสาเหตุมากจากโรคกล้ามเนื้อ หรือระบบประสาทหรือมีปัญหาบริเวณดวงตา แพทย์จะรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยนั้นๆ ก่อน บางรายจะเป็นการรักษาให้หนังตาตกดีขึ้นหรือช่วยไม่ให้อาการแย่ลง

การรักษาภาวะหนังตาตกด้วยการศัลยกรรมเปลือกตา 

ภาวะหนังตาตกนอกจากลดประสิทธิภาพในการมองเห็นแล้ว ยังทำให้ดูมีอายุและหน้าตาไม่สดใส กลายเป็นความกังวลของหลายๆ คน การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขภาวะหนังตาตก รวมทั้งเพิ่มความสดใสให้ใบหน้าในภาพรวม 

การรักษาโดยการศัลยกรรมเปลือกตาเพื่อแก้ไขภาวะหนังตาตกนั้น แพทย์จะผ่าตัดเปลือกตาเพื่อปรับตำแหน่งการยึดเกาะ หรือเพิ่มแรงยกของพังผืดกล้ามเนื้อยกเปลือกตาที่เลื่อนหลุด และหรือยืดหย่อน โดยอาจทำร่วมกับการผ่าตัดบางส่วนของผิวหนังเปลือกตาที่หย่อนคล้อย ซึ่งบดบังการมองเห็นอยู่ออกไป หรือการยกกระชับพังผืดชั้นลึกของใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณคิ้ว 

อย่างไรก็ตาม การรักษาภาวะหนังตาตกด้วยการศัลยกรรมเปลือกตาอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ ตรวจวินิจฉัย พิจารณาทางเลือก และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

การรักษา ภาวะหนังตาตก (Ptosis, blepharoptosis, drooping eyelid)

การรักษา ภาวะหนังตาตก (Ptosis, blepharoptosis, drooping eyelid)

การรักษาภาวะหนังตาตกในกรณีที่ทำให้ปิดกั้นการมองเห็นหรือส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอก โดยส่วนใหญ่จะแก้ไข้ด้วยการศัลยกรรมเปลือกตา ซึ่งจะจัดการปัญหาด้วยการผ่าตัดยกเปลือกตา และขั้นตอนการผ่าตัดจะใช้เพียงยาชาเฉพาะจุดเท่านั้น

ส่วนเด็กแรกเกิดที่มีอาการหนังตาตกรุนแรง แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดแก้ไขทันทีเพราะหากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการมองเห็นอย่างถาวร ในรายที่อาการไม่รุนแรงหรือประเมินแล้วว่าไม่กระทบกับการมองเห็นแพทย์อาจแนะนำให้รอจนเด็กมีอายุ 3-5 ปี จึงจะรักษา  

ในรายหนังตาตกที่มีสาเหตุมากจากโรคกล้ามเนื้อ หรือระบบประสาทหรือมีปัญหาบริเวณดวงตา แพทย์จะรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยนั้นๆ ก่อน บางรายจะเป็นการรักษาให้หนังตาตกดีขึ้นหรือช่วยไม่ให้อาการแย่ลง

การรักษาภาวะหนังตาตกด้วยการศัลยกรรมเปลือกตา 

ภาวะหนังตาตกนอกจากลดประสิทธิภาพในการมองเห็นแล้ว ยังทำให้ดูมีอายุและหน้าตาไม่สดใส กลายเป็นความกังวลของหลายๆ คน การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขภาวะหนังตาตก รวมทั้งเพิ่มความสดใสให้ใบหน้าในภาพรวม 

การรักษาโดยการศัลยกรรมเปลือกตาเพื่อแก้ไขภาวะหนังตาตกนั้น แพทย์จะผ่าตัดเปลือกตาเพื่อปรับตำแหน่งการยึดเกาะ หรือเพิ่มแรงยกของพังผืดกล้ามเนื้อยกเปลือกตาที่เลื่อนหลุด และหรือยืดหย่อน โดยอาจทำร่วมกับการผ่าตัดบางส่วนของผิวหนังเปลือกตาที่หย่อนคล้อย ซึ่งบดบังการมองเห็นอยู่ออกไป หรือการยกกระชับพังผืดชั้นลึกของใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณคิ้ว 

อย่างไรก็ตาม การรักษาภาวะหนังตาตกด้วยการศัลยกรรมเปลือกตาอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ ตรวจวินิจฉัย พิจารณาทางเลือก และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there