การรักษา นิ่วในถุงน้ำดี

การรักษา นิ่วในถุงน้ำดี

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอาจไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเลยและให้คอยหมั่นสังเกตุอาการที่อาจเข้าข่ายนิ่วในถุงน้ำดีได้ โดยหากจำเป็น การรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการที่เป็น

  • การผ่าตัดด้วยวิธี Laparoscopic Cholescystectomy) ซึ่งมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำ

  • Open cholecystectomy เป็นการผ่าตัดในบริเวณกว้างขึ้น ซึ่งแพทย์จะประเมินความจำเป็น

  • การใช้ยาเพื่อสลายนิ่ว

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

การรักษา นิ่วในถุงน้ำดี

การรักษา นิ่วในถุงน้ำดี

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอาจไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเลยและให้คอยหมั่นสังเกตุอาการที่อาจเข้าข่ายนิ่วในถุงน้ำดีได้ โดยหากจำเป็น การรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการที่เป็น

  • การผ่าตัดด้วยวิธี Laparoscopic Cholescystectomy) ซึ่งมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำ

  • Open cholecystectomy เป็นการผ่าตัดในบริเวณกว้างขึ้น ซึ่งแพทย์จะประเมินความจำเป็น

  • การใช้ยาเพื่อสลายนิ่ว

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there