การรักษา โรคริดสีดวง

การรักษา โรคริดสีดวง

อาจเริ่มการรักษาด้วยตนเองสำหรับกรณีอาการไม่มาก 

  • รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง

  • ใช้ยาทาหรือยาเหน็บเพื่อรักษา

  • แช่ก้นในน้ำอุ่น

  • รับประทานยาแก้ปวด

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การรักษา โรคริดสีดวง

การรักษา โรคริดสีดวง

อาจเริ่มการรักษาด้วยตนเองสำหรับกรณีอาการไม่มาก 

  • รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง

  • ใช้ยาทาหรือยาเหน็บเพื่อรักษา

  • แช่ก้นในน้ำอุ่น

  • รับประทานยาแก้ปวด

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there