การรักษา โรคหัวใจขาดเลือด

การรักษา โรคหัวใจขาดเลือด
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะไขมันพอกที่ผนังหลอดเลือด ได้แก่ ปรับเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก และหยุดสูบบุหรี่

 2. ยาต้านเกล็ดเลือด ได้แก่ Aspirin หรือ clopidogrel

 3. ใช้ยาละลายลิ่มเลือด ได้แก่ streptokinase heparin

 4. ยาที่ลดการทำงานของหัวใจ ได้แก่ ยากลุ่ม beta-blocker, angiotensin-converting enzyme inhibitors และ ยากลุ่ม calcium channel blocker

 5. ยาลดไขมันกลุ่ม statin

 6. ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin 

ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับยาอมใต้ลิ้น สำหรับการรักษาเฉียบพลัน

 1. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อาจพิจารณาขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือ ทำการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

การรักษา โรคหัวใจขาดเลือด

การรักษา โรคหัวใจขาดเลือด
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะไขมันพอกที่ผนังหลอดเลือด ได้แก่ ปรับเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก และหยุดสูบบุหรี่

 2. ยาต้านเกล็ดเลือด ได้แก่ Aspirin หรือ clopidogrel

 3. ใช้ยาละลายลิ่มเลือด ได้แก่ streptokinase heparin

 4. ยาที่ลดการทำงานของหัวใจ ได้แก่ ยากลุ่ม beta-blocker, angiotensin-converting enzyme inhibitors และ ยากลุ่ม calcium channel blocker

 5. ยาลดไขมันกลุ่ม statin

 6. ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin 

ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับยาอมใต้ลิ้น สำหรับการรักษาเฉียบพลัน

 1. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อาจพิจารณาขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือ ทำการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there