การรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษาอาจจำเป็นเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอย่างชัดเจนโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) หรือหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) บางรายอาจแค่ติดตามอาการตามรอบการตรวจร่างกายก็อาจเพียงพอแล้ว 

 • การใช้ยา: รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

 • Vagal manuevers

 • การช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Cardioversion)

การผ่าตัดมีหลากหลายวิธีเช่น

 • ไฟฟ้าคลื่นความถี่สูงผ่านสายสวน (Cathether ablation)

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

 • การใส่เครื่องกระตุกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (Implantable cardioverter-defibrillator (ICD))

 • Maze procedure

ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

การรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษาอาจจำเป็นเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอย่างชัดเจนโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) หรือหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) บางรายอาจแค่ติดตามอาการตามรอบการตรวจร่างกายก็อาจเพียงพอแล้ว 

 • การใช้ยา: รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

 • Vagal manuevers

 • การช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Cardioversion)

การผ่าตัดมีหลากหลายวิธีเช่น

 • ไฟฟ้าคลื่นความถี่สูงผ่านสายสวน (Cathether ablation)

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

 • การใส่เครื่องกระตุกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (Implantable cardioverter-defibrillator (ICD))

 • Maze procedure

ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there