การรักษา โรคไขมันพอกตับ

การรักษา โรคไขมันพอกตับ

ไม่มียาที่สามารถรักษาภาวะนี้ได้ แต่การรักษามุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ลดน้ำหนัก

  • การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดโดยการรับประทานยาสม่ำเสมอ ควบคุมอาหาร

เนื่องจากตับมีความสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ดังนั้นหากลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้ ตับมีโอกาสกลับมาเป็นตับที่ปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยา

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

การรักษา โรคไขมันพอกตับ

การรักษา โรคไขมันพอกตับ

ไม่มียาที่สามารถรักษาภาวะนี้ได้ แต่การรักษามุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ลดน้ำหนัก

  • การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดโดยการรับประทานยาสม่ำเสมอ ควบคุมอาหาร

เนื่องจากตับมีความสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ดังนั้นหากลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้ ตับมีโอกาสกลับมาเป็นตับที่ปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยา

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there